Skövde Squaredancers

Ordförande:

Stig Brunnert

Tel: 0705 53 59 81

e-mail: stig.brunnert@gmail.com

Kassör:

Ulla Thrysin

Tel: 0500 48 49 37

e-mail: u.ll.a@hotmail.com

Sekreterare:

Christina Grahn

Tel: 0733 44 14 10

e-mail: christina_grahn@hotmail.com

Ledamot:

Ingrid Thorold

Tel: 0733 71 45 06

e-mail: ingridthorold@gmail.com  

Valberedning:

Pia Quist (sammankallande)

Sven-Olof Larsson

Lena Blixt

Revisorer:

Hans Thorold (sammankallande)

Roland Jakobsson

Inge Andersson, suppleant